Kjartan Ravn Consult ApS

Kjartan Ravn Consult ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor miljøteknik og klimatilpasning. Jeg har stiftet virksomheden med det formål at yde en god rådgivning af høj faglig kvalitet indenfor et felt jeg brænder for.

Jeg har 20 års erfaring med planlægning og hydraulisk modellering, både som ansat ved kommune, rådgiver og forsyningsselskab.

Jeg løser opgaver indenfor planlægning af afløbssystemer og hydraulisk modellering:

  • Planlægning af separatkloakering
  • Optimering af fælleskloakerede områder
  • Klimaprojekter
  • Oversvømmelsesberegninger på terræn
  • Analyser af samspillet mellem afløbssystem, renseanlæg, vandløb og fjord
  • Hydraulisk grundlag for byggemodninger
  • Opbygning af nye modeller fra grunden
  • Kvalitetssikring af eksisterende modeller

Kerneydelsen er at finde den mest optimale løsning, levere et hydraulisk grundlag af høj kvalitet og formidle resultaterne så de kan indgå i konkret projektering og politisk behandling.

Fleksibilitet, sparring og et godt samarbejde er central for opgaveløsningen. Opgaverne kan således løses selvstændigt eller ved at jeg indgår i et projektteam med bygherre og andre rådgivere.

Det vigtige er at opgaven bliver løst ud fra jeres ønsker, i høj kvalitet og med fokus på den videre proces.

Kontakt mig for en uddybning, referencer og CV.

Kjartan Ravn Consult ApS
Harths Allé 3,
6000 Kolding
CVR: 39432390
kr@krconsult.dk
Mobil: 51181415